Novelizace zákoníku práce – Home office agenti

21. 3. 2017

Připravovaná novelizace zákoníku práce, která má nabýt účinnosti k 1. 7. 2017, konkrétně část regulace způsobu práce z domova, bude mít zcela jistě dopad na řadu firem, které mají se „vzdálenými“ zaměstnanci uzavřenou jakoukoli písemnou dohodu.

Zejména oblast BOZP je zde poměrně těžko uchopitelná a vyvstává řada otázek na praktické dodržování. Dalším možným důsledkem je zvyšování požadavků na administrativu spojenou s evidencí odpracovaných hodin a nároků na dovolenou, a to jak u dohod o pracovní činnosti, tak i u dohod o provedení práce. S tím je samozřejmě spojené zvýšení nákladů společnosti.

S nabídkou pozic Home Office agentů vstoupil Conectart na trh práce v lednu tohoto roku, kdy jako první call centrum v České republice plně nasadili technologii WebRTC.

Projekt Home Office agenti byl spuštěn z důvodu rozšiřování kapacit operátorů pro narůstající počet nových projektů, které svým charakterem umožňují využití operátorů se vzdáleným přístupem (prodej energií, navolávání schůzek apod.), a také z důvodů situace na trhu práce. Nabízejí práci v lokalitách s horší dopravní dostupností a s vyšší mírou nezaměstnanosti. Tato pozice je vhodná i pro osoby se sníženou možností pohybu.

Operátoři projdou několikadenním školením (délka školení se liší v závislosti na projektu). Po úspěšném absolvování závěrečné zkoušky obdrží každý absolvent certifikát prodejce nebo operátora a také základní operátorskou sadu. Pravidelně pak dostávají příspěvek na poplatek za internetové připojení. Do budoucna je v plánu školení Home Office agentů formou on-line školení, čímž dojde k odstranění bariéry s dojížděním po dobu zácviku. Všichni vzdálení operátoři mají i nadále umožněn styk s kolegy, zejména se svým Team Leaderem, který každý den on-line sleduje kvalitu hovorů a také jejich výkon. Podle potřeby jim pak poskytuje zpětnou vazbu.

Závěrem lze říci, že některé podmínky pro práci z domova, které jsou nově zakotvené v zákoníku práce, jsou možná trochu komplikované, ale i tak společnost Conectart věří, že se tento způsob práce bude i nadále rozvíjet. „S ohledem na to, že se novelizace zákoníku práce v PS nachází aktuálně teprve ve druhém čtení a dají se očekávat pozměňovací návrhy, ještě jsme její hlubší rozbor nepřipravovali. Zatím to ale vypadá na minimální dopad na náš stávající systém spolupráce s našimi Home Office agenty,“ říká Petra Kopecká, marketingová a PR manažerka společnosti.

Kontakt pro média:

Barbora Tillová
Marketingový ředitel
+420 728 185 630
 barbora.tillova@conectart.cz

 
 

Transforms How You Spend Time

Díky dlouholetým zkušenostem se službami v oblasti BPO a s multikanálovou komunikací dokážeme skloubit tradiční i moderní způsoby komunikace tak, abychom našim zákazníkům vždy poskytli profesionální služby externího kontaktního centra.

Patří sem převážně procesy v oblasti: