Nechtěli propouštět, tak převedli své zaměstnance do firmy, od které stejné služby outsourcují

14. 9. 2020

Podíl nezaměstnaných osob v ČR dosáhl v srpnu 3,8 %1 a udržel se tak na stejné hodnotě jako v červenci. Zástupci nejrůznějších institucí ovšem predikují2, že v důsledku slábnoucího efektu opatření zaváděných za účelem podpory podnikání, lze zásadnější nárůst nezaměstnanosti očekávat na přelomu letošního roku. Firmy začínají utahovat opasky a často se snaží snížit právě personální náklady. Na trhu se ale objevil nový trend, který může být elegantním řešením. Společnost své zaměstnance nevyhodí, ale převede je do struktury externího partnera, od kterého stejné služby outsourcuje.

Dle nejaktuálnější prognózy očekává Česká národní banka propad hrubého domácího produktu o více jak 8 %3. Avšak rostoucí počet nakažených v České republice v těchto dnech může znamenat znovuzavedení vládních nařízení, která by se mohla v konečném důsledku v této hodnotě ještě negativně odrazit. Ve snaze co nejlépe se připravit a snížit potenciální dopady druhé vlny koronavirové krize, společnosti hledají rezervy a snaží se zeštíhlovat náklady na všech frontách.

„Je pochopitelné, že se firmy snaží na toto období přichystat. Propouštění je jedním ze způsobů, jak firmy snižování nákladů řeší. My jim ale říkáme, že je to nelogické a drahé řešení,“ popisuje generální ředitel společnosti Conectart, Petr Studnička. Jeho firma je největším provozovatelem kontaktních center v České republice a zaměstnává přes 1000 operátorů. Ti spravují zákaznické linky, e-maily, nebo komunikaci přes sociální sítě pro řadu významných českých i zahraničních brandů – vždy jako externí dodavatel.

Call centra se stejnou náplní práce má ale i řada firem interně a některé z nich se v rámci úspor rozhodly škrtat právě v tomto oddělení. Poptali proto levnějšího externího dodavatele a interní operátory chtěli propustit. S tímto scénářem se už ve dvou českých technologických firmách firma Conectart setkala a nabídla jim zajímavější řešení. Převzala činnost interního call centr včetně týmu, který ji zajišťoval. Na základě převodní smlouvy HRTA4 pak Conectart zajistil těmto pracovníkům, kteří i nadále chtěli pracovat pro původní značku, stejné podmínky – tedy pracovní náplň, mzdu a benefity. Původní zaměstnavatel pak neplatí odstupné, může ušetřit za zmenšenou kancelářskou plochu a další náklady spojené s provozováním interního call centra. Celková úspora pro původního zaměstnavatele byla v jednom případě 18 % ve druhém pak 27 %. Původní zaměstnavatel navíc v případě opětovné potřeby počtu pracovníků nemusí na stejnou práci najímat nové lidi a znovu je školit, snižují se i reputační škody, které hrozí v případě propouštění.

Tímto způsobem rozšířil Conectart svá call centra již o 160 nových operátorů. Dalším pozitivem je rychlost celé transakce, protože k přesunu může dojít během několika týdnů až jednoho měsíce a firma tak může okamžitě výrazně snížit náklady. „Podstatou procesu je fakt, že celé oddělení dokážeme zefektivnit. Jako dodavatel navíc musíme podrobně kontrolovat kvalitu našich služeb, protože je přímo napojená na výši našich odměn, proto je i celková kvalita služeb mnohem lépe řízená,“ dodává Studnička.

Fotografie naleznete zde.


1 https://www.mpsv.cz/documents/20142/1248138/03_09_2020_TZ_Nezamestnanost_zustala_v_srpnu_na_cervencovych_cislech.pdf
2 https://www.investicniweb.cz/news-cr-nezamestnanost-srpen-2020/
3 https://www.cnb.cz/cs/menova-politika/prognoza/
4 Human Resources Transfer Agreement

Kontakt pro média:

Barbora Tillová
Marketingový ředitel
+420 728 185 630
 barbora.tillova@conectart.cz

 
 

Transforms How You Spend Time

Díky dlouholetým zkušenostem se službami v oblasti BPO a s multikanálovou komunikací dokážeme skloubit tradiční i moderní způsoby komunikace tak, abychom našim zákazníkům vždy poskytli profesionální služby externího kontaktního centra.

Patří sem převážně procesy v oblasti: