Technologie a bezpečnost

„Nejsme zodpovědní jen za to, co děláme, ale i za to, co neděláme.“
Molière

Proč my?

Bezpečnost Vašich dat je pro nás stejnou prioritou jako pro Vás. Veškerá data, která ukládáme a zpracováváme, jsou zajištěna v souladu s platnými zákony a bezpečnostními standardy. Ať už se jedná o řízení přístupu k datům, jejich zálohování nebo šifrování, implementujeme vždy pro jednotlivé případy taková opatření, která zajišťují bezpečnou ochranu proti zneužití, úniku či ztrátě.

  • Používáme robustní a flexibilní ústředny Daktela, které umožňují propojení s dalšími systémy poskytujícími vlastní aplikační logiku.
  • Data chráníme časovými zálohami a řízením přístupu pro zajištění maximální bezpečnosti.
  • Zákazníkům poskytujeme reporty prostřednictvím nástroje SQL Server Reporting Services v požadovaném rozsahu, formátu a intervalu.
  • Lokality jsou zajištěny redundantní konektivitou a přísnými podmínkami kvality služeb.

Velmi dobře si tedy uvědomujeme, že abychom byli schopni poskytovat kvalitní služby moderního call centra, musí jít naše provozní a obchodní strategie ruku v ruce se strategií technologickou. Proto zakládáme naše telefonní služby na prvotřídních ústřednách Daktela, které jsou jedničkou ve svém oboru a jsou výjimečné svou robustností a flexibilitou, díky čemuž můžeme zákazníkům nabídnout spolehlivé služby na míru přímo podle specifických potřeb.

Používané systémy poskytují zdokumentované rozhraní API, které umožňuje implementaci vlastní aplikační logiky, a to buď přímo nad vrstvou zajišťující telefonní služby, nebo nad libovolně nadřazenou vrstvou byznys logiky.

Všechny naše systémy, stejně jako data, jsou provozovány ve virtualizovaném prostředí s redundantním provozem jednotlivých komponent a s online migrací virtuálních strojů, takže jsme schopni zajistit v případě zcela kritického výpadku minimální prodlevu v řádu minut až sekund při znovuzprovoznění našich systémů, a to georedundantně.

Našim zákazníkům jsme schopni dodávat reporty přímo podle specifických požadavků, a to díky implementaci moderního vizualizačního nástroje SQL Server Reporting Services. Ve spojení této aplikace s našimi unikátními procesy a nástroji můžeme dodávat reporty v požadovaných formátech prakticky v libovolném časovém intervalu, a to s údaji, které bude zákazník vyžadovat na míru jeho potřebám.

Aplikační logika poskytující byznys funkcionalitu vyžaduje odpovídající podporu operativních vrstvy. Proto v lokalitách nasazujeme dle konkrétních požadavků redundantní konektivitu s různým přívodem na úrovni last mile a vyžadujeme od poskytovatelů velmi přísné požadavky na kvalitu. Jednotlivé lokality jsou navíc vzájemně propojeny, což zajišťuje jejich vzájemnou interoperabilitu a zastupitelnost.


Používané technologie a nástroje


Technologické inovace

Díky naší spolupráci s firmou Daktela s.r.o. vás můžeme seznámit s následujícími inovativními technologiemi:

 
 

Transforms How You Spend Time

Díky dlouholetým zkušenostem se službami v oblasti BPO a s multikanálovou komunikací dokážeme skloubit tradiční i moderní způsoby komunikace tak, abychom našim zákazníkům vždy poskytli profesionální služby externího kontaktního centra.

Patří sem převážně procesy v oblasti: