Proč v callcentrech zaměstnávat zdravotně postižené

29. 5. 2018

Myslíte si, že při současné nízké úrovni nezaměstnanosti v zemi využíváte skutečně všechny zdroje snaživých zaměstnanců? Pak pro Vás máme speciální inspiraci. Společnost Conectart začala dávat příležitost osobám s různým zdravotním znevýhodnění, a to v kontaktních centrech. Odkud je vzala? Říká Vám něco SDZP?

SDZP, tedy Sociální družstvo zdravotně postižených, je jedním z největších poskytovatelů náhradních plnění a v současné době zaměstnává zhruba 250 pracovníků, z nichž má 92% zdravotní postižení. Služeb, které SDZP nabízí v rámci náhradního plnění, je celá škála: dodávky zboží, bezpečnostní služby, služby v oblasti požární ochrany a bezpečnosti práce, Krizový informační svolávací systém (KISS), help-desk nebo callcentrum, kde se zaměřují především na zákaznickou péči. V současné době Sociální družstvo zdravotně postižených provozuje zákaznická centra ve 4 lokalitách, a to Děčín, Ústí nad Labem, Česká Lípa, Teplice a Jaroměř. Celková kapacita pracovníku je 60 operátorských míst.

A proč se pro využití zdravotně postižených rozhodli právě v Conectartu?

Tato firma poskytuje komplexní služby kontaktního centra, nejznámější aktivitou firmy je provozování infolinky 1188. Právě v callcentrech se rozhodla zaměstnat přibližně 30 operátorů se zdravotním znevýhodněním. „Většina z nich se podílí na provádění marketingových průzkumů. Jedním opravdovým rozdílem, který pociťujeme, je, že těmto zaměstnancům nabízíme benefit práce z domova. Zvláště pro osoby s pohybovým omezením je možnost práce z domova, home office, velice výhodná“ říká Petr Studnička, generální ředitel společnosti Conectart.

Pro představu: Třicetičlenný tým operátorů vede pracovník call centra, který kvůli zdravotním potížím přišel o nohu a strávil dlouhou dobu na nemocničním lůžku. K tomu Petr Studnička: „Dnešní nízká nezaměstnanost nutí společnosti k přehodnocování a úpravám personální politiky. My jsme se na základě pozitivních zkušeností s jednotlivci z chráněného pracovního trhu rozhodli pro navázaní spolupráce s družstvem zdravotně postižených. Velkou inspirací pro celý kolektiv je příběh jejich zaměstnance Petra Hartmanna, který prodělal opravdu zásadní zdravotní problémy, ale nevzdal se a nyní vede celý tým.“

Článek vyšel v časopisu First Class.

Kontakt pro média:

Barbora Tillová
Marketingový ředitel
+420 728 185 630
 barbora.tillova@conectart.cz

 
 

Transforms How You Spend Time

Díky dlouholetým zkušenostem se službami v oblasti BPO a s multikanálovou komunikací dokážeme skloubit tradiční i moderní způsoby komunikace tak, abychom našim zákazníkům vždy poskytli profesionální služby externího kontaktního centra.

Patří sem převážně procesy v oblasti: