Double Touch Method

„Úspěch záleží na tom, jak zareagujete na neočekávané příležitosti.“
(Ross Perot)

Metoda oslovování potenciálního zákazníka na dvě fáze se ukázala jako ideální způsob, jak u zákazníka zajistit pozitivní vnímání nabídky už při prvním kontaktu a minimalizovat negativní reakce na nabídku, ať už telefonickou nebo písemnou.

Tato metoda tedy odbourává bariéry na straně zákazníka a umožňuje následné personifikování nabídky dle preferencí zákazníka získaných z prvního oslovení.

Před zahájením samotné komunikace s potenciálními zákazníky, je vždy nutné předem pečlivě analyzovat zákaznickou databázi a vybrat nejvhodnější cílovou skupinu. Není tedy vhodné plošné oslovování klientů. Dle klientovy specifikace produktu/služby a upřesnění cílové skupiny, umíme už v této fázi odfiltrovat zákazníky s nízkým potenciálem a zaměřit se jen na takové zákazníky, kteří mají skutečně velký potenciál.

  • První kontakt operátorem – základní průzkum preferencí klienta – jednoduchý dotaz na zájem klienta o produkt, službu, řešení nebo úsporu a následné předání kontaktu specialistovi pro druhý kontakt.
  • Druhý kontakt specialistou – na základně zpětné vazby z prvního oslovení předloží specialista zákazníkovi již konkrétní nabídku, případně doplní potřebné informace – uzavření obchodu.

 
 

Transforms How You Spend Time

Díky dlouholetým zkušenostem se službami v oblasti BPO a s multikanálovou komunikací dokážeme skloubit tradiční i moderní způsoby komunikace tak, abychom našim zákazníkům vždy poskytli profesionální služby externího kontaktního centra.

Patří sem převážně procesy v oblasti: