Multikanálové kampaně

„Když jen kopírujete ostatní, vaše vlastní jedinečnost nemůže zářit.“
Jenny Shih

Multikanálové kampaně v podání našeho kontaktního centra mohou být doplňkem vašich stávajících 360° marketingových komunikačních kampaní.

Na základě vstupní analýzy jsem schopni navrhnout vám řešení, jak například navýšit počet zákazníků se skutečným potenciálem nebo zvýšit prodeje, například v rámci vaší jednorázové akce.

Je tedy možné využívat kombinaci námi poskytovaných služeb, které jsme schopni individuálně poskládat do funkčního balíčku Multikanálové kampaně tak, abychom maximalizovali dosažení definovaného cíle (zvýšení prodeje, zvýšení povědomí o značce nebo produktu, nábory daného počtu zaměstnanců, průzkum trhu, rozšíření databáze, navýšení počtu fanoušků na vašem Facebook profilu apod.). K tomu využíváme naše stávající služby, ale jsme schopni i určité diverzifikace služeb, pokud to bude znamenat zvýšení efektu kampaně. Stále také hledáme nové technologie a metodiky, které následně zvyšují celkovou efektivitu našich služeb.

Při multikanálových kampaních kombinujeme například tyto služby:

 • Direct mailing,
 • SMS rozesílka,
 • Speciální zákaznické linky pro zpětné dotazy potenciálních zákazníků s možností okamžitého uzavření smlouvy,
 • on-line kampaně – sběr leadů (Facebook, bannery, videa, speciální microsity apod.) nebo informace o akční nabídce,
 • Double Touch Method DTM (prolink na tuto službu) – zjišťování zájmu o produkt/službu.

Díky této kombinaci různých komunikačních kanálů realizujeme pro naše klienty takové kampaně, které mají potenciál pro zadavatele z hlediska zvýšení prodejů nebo třeba zvýšení povědomí o produktech nebo službách.

Předpokladem úspěšnosti kampaní je:

 • přesné nastavení parametrů služby,
 • správné zacílení
 • a výběr vhodné databáze.

V rámci multikanálové komunikace dokážeme zpracovat i reakce zaslané prostřednictvím sociálních sítí a pro komunikaci s koncovými klienty využíváme také písemnou formu, jako jsou SMS nebo e-maily, s následnou zpětnou vazbou prováděnou již telefonicky. Případně očekáváme reakce na zákaznické lince kontaktního centra (call centra).

Součástí služby může být i kreativní koncept celé kampaně (microsite, landing page, šablony Newsletterů, bannery, videa).

Využití služby:

 • akvizice zákazníků,
 • generování zájmů o službu/produkt,
 • budování databáze potenciálních zákazníků,
 • předběžný marketingový průzkum trhu s cílem zjistit zájem o vaše produkty/služby.

Cílem služby je vytvářet pouze relevantní leady a kontaktovat zákazníka skutečně personalizovaným stylem komunikace. Zákazníci čím dál častěji očekávají “face-to-face” přístup, který je založený na jejich osobních preferencích, historii nebo osobnostních rysech. Zákazník se cítí být unikátním a od toho by se měla odvíjet i komunikace směrem k němu.

Jaké jsou výhody služby?

 • každodenní možnost oslovení velkého množství nových zákazníků,
 • úspěšnost kampaní na úrovni 6–8 % (tržní průměr převyšuje o 50 %),
 • multikanálová komunikace.
 
 

Transforms How You Spend Time

Díky dlouholetým zkušenostem se službami v oblasti BPO a s multikanálovou komunikací dokážeme skloubit tradiční i moderní způsoby komunikace tak, abychom našim zákazníkům vždy poskytli profesionální služby externího kontaktního centra.

Patří sem převážně procesy v oblasti: