Opportunity Management System

„Nikdy nepodceňujte naslouchání. Je to jedna z nejdůležitějších dovedností, kterou se můžete naučit.“
(M. LeBoeuf)

Schůzky s garantovanou úrovní kvality a systém jak generovat pouze relevantní obchodní příležitosti.

OMS je vyhledávanou službou převážně pro společnosti, které se zabývají aktivním prodejem služeb nebo produktů (v B2C i B2B segmentu) a také pro společnosti, které využívají vlastních či smluvních obchodních zástupců (např. pojišťovny, banky, operátoři apod.), a kde je nutné sjednávat osobní schůzky se zákazníkem a obchodním zástupcem dané společnosti. OMS tedy plní funkci jakési „asistentky“, která navolá zájem u potenciálního zákazníka a zpracuje veškerou agendu spojenou s konkrétním leadem (zpracování detailního reportu s nahrávkou hovoru). Obchodník se díky tomu může plně věnovat obchodní činnosti, čímž se prudce zvýší jeho efektivita.

Garantujeme vysokou kvalitu služeb a efektivní zpětnou vazbu s momentální kontrolou kvality navolávaných leadů. Sám obchodník se na základě pořízené nahrávky rozhoduje, zda lead přijme, a pouze v případě přijetí leadu za něj následně zaplatí.

 • Služba Opportunity Management Systém (OMS) zvyšuje proces aktivní obchodní činnosti a výrazně zkracuje proces „navolávání“ schůzek,
 • umožní Vašim obchodníkům být v úzkém kontaktu se zákazníky a neomezovat se pouze na sezení v kanceláři,
 • najdeme vhodnou příležitost pro vaše obchodníky a namotivujeme zákazníky ke koupi Vaší služby/produktu.

Čím je služba OMS výjimečná?

 • Generujeme pouze relevantní obchodní příležitosti,
 • v okamžiku vygenerování je příležitost obratem předána obchodníkovi,
 • uživatelsky příjemný systém pro obchodníka – přístup do systému prostřednictvím PC i mobilního telefonu,
 • před kontaktováním zákazníka je obchodníkovi k dispozici nahrávka hovoru, jímž byla příležitost vygenerována (i všech hovorů, které jsme se zákazníkem vedli) – to je obchodníky velmi ceněno, neboť si mohou ihned udělat představu o zákazníkovi,
 • obchodník může poskytovat okamžitě zpětnou vazbu na kvalitu nové příležitosti.

PROCES OMS – JAK SLUŽBA FUNGUJE (Fáze F1-F5):

V současnosti se podíl přijatých leadů obchodními zástupci pohybuje na úrovni 93 %, což dokazuje vysokou kvalitu této služby.

Jaké jsou výhody služby OMS:


A) Pro obchodníky:

 • získávají pouze obchodní případy s velkým potenciálem,
 • nemusí se zabývat jejich vyhledáváním,
 • před schůzkou se zákazníkem si v mobilním telefonu poslechnou nahrávku hovoru, jímž byla schůzka sjednána,
 • jednají se zákazníkem, který je „nabriefován“,
 • dostávají denně reporty o svých otevřených obchodních případech,
 • hlídáme za ně termíny jednotlivých obchodních případů,
 • mohou ihned poskytnout zpětnou vazbu na domluvenou schůzku.

B) Pro manažery obchodních týmů:

 • mají mnohem více obchodních příležitostí pro svůj tým, větší plnění plánu,
 • lépe řídí aktivity obchodníků a zvyšují jejich tempo,
 • mají každodenní přehled o všech obchodních případech a jejich vývoji,
 • denní report ukazuje aktivitu obchodních zástupců –> počet obchodních případů v prodlení.

V rámci služby OMS za vás hlídáme:

 • dodržování časových lhůt,
 • komunikujeme s obchodníky i zákazníky,
 • posouváme obchodní případ k fázi prodeje.

 
 

Transforms How You Spend Time

Díky dlouholetým zkušenostem se službami v oblasti BPO a s multikanálovou komunikací dokážeme skloubit tradiční i moderní způsoby komunikace tak, abychom našim zákazníkům vždy poskytli profesionální služby externího kontaktního centra.

Patří sem převážně procesy v oblasti: