Dotační programy

Základní údaje o projektu


Registrační číslo: CZ.03.1.52/0.0/0.0/19_097/0012956
Číslo a název výzvy: 03_16_043, Podnikové vzdělávání zaměstnanců
Číslo a název prioritní osy: 1 – Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly
Investiční priorita: 1.3 Adaptabilita pracovní síly

Název programu: Operační program Zaměstnanost

Název projektu: Podnikové vzdělávání ve společnosti Conectart – OPZ 97

Období realizace projektu: 1. října 2019 – 30. září 2022
Celkové způsobilé náklady projektu: 9 862 696,- Kč
Dotace z prostředků ESF: 4 946 348,- Kč

Cílem projektu je zvýšit úroveň znalostí a dovedností zaměstnanců a zajistit tak soulad jejich kvalifikací a kompetencí s požadavky na vykonávané pracovní pozici.

Počet osob zapojených do projektu: 363 osob; z toho min. 90 zaměstnanců musí být ve věku nad 54 let.

Aktivity projektu


Obecné IT: Tato školení budou zajišťována externí společností s externím lektorem. Tyto kurzy se budou skládat především ze školení programů odpovídajících MS Office a grafickým programům. Školenými zaměstnanci budou především lektoři, management, back office, operátoři a techničtí pracovníci.
Měkké manažerské dovednosti: Tato školení bude zajišťovat externí firma s externím lektorem. Tyto kurzy budou zaměřeny na efektivní komunikaci a prodej. Školenými zaměstnanci budou operátoři.
Jazykové vzdělávání: Tato školení bude zajišťovat externí firma s externím lektorem. Tyto kurzy budou zaměřeny na rozvoj jazykových dovedností zaměstnanců v závislosti na požadavcích pracovní pozice.
Specializované IT: Tato školení bude zajišťovat externí firma s externím lektorem. Tyto kurzy budou zaměřeny na programování pro různé typy aplikací a programovací jazyky v různých prostředích. Školenými zaměstnanci budou pracovníci z IT oddělení.
Účetní, ekonomické a právní kurzy: Tato školení bude zajišťovat externí firma s externím lektorem. Tyto kurzy budou zaměřeny na prohlubování a obnovování znalostí v oblasti účetnictví a kurzy s právnickou tématikou. Školenými zaměstnanci budou pracovníci z finančního oddělení.
Technické a jiné odborné vzdělávání: Tato školení bude zajišťovat externí firma s externím lektorem. Tyto kurzy budou zaměřeny na rozvoj specializovaných technických znalostí a jiných odborných znalostí dle požadavků konkrétní pracovní pozice.
Interní lektor: Tato školení budou zajišťována interním lektorem. Kurzy se budou skládat především ze vstupních školení pro co nejlepší přípravu nových zaměstnanců, školení zaměřených na soft skills a další školení vybraná s ohledem na co nejlepší přínos konkrétních pracovníků. Školenými zaměstnanci budou především operátoři a pracovníci back office a management.

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ Z PROSTŘEDKŮ EVROPSKÉHO SOCIÁLNÍHO FONDU V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU ZAMĚSTNANOST POD ZÁŠTITOU MINISTERSTVA PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ.

Základní údaje o projektu


Registrační číslo: CZ.03.1.52/0.0/0.0/16_043/0005430
Číslo a název výzvy: 03_16_043, Podnikové vzdělávání zaměstnanců
Číslo a název prioritní osy: 1 – Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly
Investiční priorita: 1.3 Adaptabilita pracovní síly

Název programu: Operační program Zaměstnanost Název projektu: Podnikové vzdělávání zaměstnanců Období realizace projektu: 1. srpna 2017 – 31. července 2019
Celkové způsobilé výdaje projektu: 2 513 520,- Kč
Dotace z prostředků ESF: 2 136 492,- Kč

Cílem projektu je zvýšit úroveň znalostí a dovedností zaměstnanců společnosti Conectart a.s. a zajistit tak soulad jejich kvalifikací a kompetencí s požadavky na vykonávané pracovní činnosti. Počet osob zapojených do projektu: 135 osob;
z toho 100 zaměstnanců absolvuje kurzy v délce min. 40 hodin a 5 zaměstnanců musí být ve věku nad 54 let.

Aktivity projektu


Interní lektor: Převážná většina školení bude zajišťována interním lektorem. Tyto kurzy se budou skládat především ze vstupních školení pro co nejlepší přípravu nových zaměstnanců, školení zaměřených na soft skills a další školení vybraná s ohledem na co nejlepší přínos konkrétních pracovníků. Školenými zaměstnanci budou především operátoři a pracovníci back office a management. Obecné IT: Tato školení budou zajišťována externí společností s externím lektorem. Tyto kurzy se budou skládat především ze školení programů odpovídajících MS Office a grafickým programům. Školenými zaměstnanci budou především lektoři, management, back office, operátoři a techničtí pracovníci. Měkké manažerské dovednosti: Tato školení bude zajišťovat externí firma s externím lektorem. Tyto kurzy budou zaměřeny na efektivní komunikaci a prodej. Školenými zaměstnanci budou operátoři. Specializované IT: Tato školení bude zajišťovat externí firma s externím lektorem. Tyto kurzy budou zaměřeny na programování pro různé typy aplikací a programovací jazyky v různých prostředích. Školenými zaměstnanci budou pracovníci z IT oddělení. Účetní a ekonomické právní kurzy: Tato školení bude zajišťovat externí firma s externím lektorem. Tyto kurzy budou zaměřeny na prohlubování a obnovování znalostí v oblasti účetnictví a kurzy s právnickou tématikou. Školenými zaměstnanci budou pracovníci z finančního oddělení. V dosavadním průběhu projektu se těchto interních školení zúčastnilo celkem 127 osob, které absolvovaly dohromady 5534 hodin výuky. Školenými osobami byli především operátoři a pracovníci back office, IT oddělení, a management.

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ Z PROSTŘEDKŮ EVROPSKÉHO SOCIÁLNÍHO FONDU V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU ZAMĚSTNANOST POD ZÁŠTITOU MINISTERSTVA PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ.

Základní údaje o projektu


Registrační číslo: CZ.03.1.52/0.0/0.0/16_043/0005131
Číslo a název výzvy: 03_16_043, Podnikové vzdělávání zaměstnanců
Číslo a název prioritní osy: 1 Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly
Investiční priorita: 1.3 Pomoc pracovníkům, podnikům a podnikatelům přizpůsobovat se změnám Název programu: Operační program Zaměstnanost Název projektu: Komplexní podnikové vzdělávání ve společnosti Conectart Období realizace projektu: 1. ledna 2017 – 31. Prosince 2018
Celkové způsobilé výdaje projektu: 4 963 743,- Kč
Dotace z prostředků ESF: 4 219 181,55 Kč

Cílem projektu je zvýšit úroveň znalostí a dovedností zaměstnanců společnosti Conectart a.s. a zajistit tak soulad jejich kvalifikací a kompetencí s požadavky na vykonávané pracovní činnosti. Počet osob zapojených do projektu: 270 osob;
z toho 250 zaměstnanců absolvuje kurzy v délce min. 40 hodin.

Aktivity projektu


Interní lektor: Převážná většina školení bude zajišťována interním lektorem. Tyto kurzy se budou skládat především ze vstupních školení pro co nejlepší přípravu nových zaměstnanců, školení zaměřených na soft skills a další školení vybraná s ohledem na co nejlepší přínos konkrétních pracovníků. Školenými zaměstnanci budou především techničtí pracovníci a pracovníci ve službách. 

V dosavadním průběhu projektu se těchto interních školení zúčastnilo celkem 264 osob, které absolvovaly dohromady 10 966 hodin výuky. Školenými osobami byly především operátoři a pracovníci back-office. TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ Z PROSTŘEDKŮ EVROPSKÉHO SOCIÁLNÍHO FONDU V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU ZAMĚSTNANOST POD ZÁŠTITOU MINISTERSTVA PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ.

Další realizované projekty:

Projekt 2. 6. – 12. 9. 2014
Projekt 2. 6. – 30. 11. 2014
Projekt 9. 6. – 30. 11. 2014
Projekt 1. 10. 2014 – 13. 3. 2015
Projekt 1. 11. 2014 – 30. 4. 2015