Osobní údaje


 • Osobní údaje jsou společností Conectart zpracovávány v souladu s nařízením GDPR, zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti.
 • Správcem osobních údajů je společnost Conectart s.r.o., se sídlem K Žižkovu 851/4, 190 00 Praha 9, IČ: 24728055.
 • Účelem zpracování osobních údajů pro marketingové účely, který je právním základem pro takové zpracování, je poskytování výhodných obchodních nabídek, nabídek obchodních schůzek a ostatních činností, které jsou součástí informací sdělených při udělování souhlasu. Forma udělení souhlasu se zpracováním osobních údajů může být telefonická, korespondenční či písemná. V případě ústní podoby může společnost Conectart pořizovat hlasový záznam pro případné prokázání udělení souhlasu.
 • Osobní údaje mohou být poskytnuty interním dodavatelům společnosti Conectart či jiným důvěryhodným dodavatelům, kteří pro Conectart zajišťují marketingovou či obchodní činnost.
 • V případě zpracování osobních údajů na základě poskytnutí souhlasu se zpracováním máte právo tento souhlas omezit či zcela odvolat. V případě zpracování osobních údajů na základě jiného oprávněného zájmu společnosti Conectart máte právo vznést námitku proti tomuto zpracování.
 • Máte právo požadovat od společnosti Conectart přístup ke zpracovávaným údajům, požádat o jejich opravu nebo výmaz. Současně máte právo požadovat omezení zpracování či přenos osobních údajů k jinému správci. Proti společnosti Conectart můžete podat stížnost u dozorového orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů.
 • Kontaktní údaje na pověřence pro ochranu osobních údajů jsou

  pověřená fyzická osoba: Mgr. Ing. Tereza Tylová

  IČ: 07948751

  se sídlem: Anny Letenská 34/7, 120 00 Praha 2 – Vinohrady

  e-mail: tylova@matzner.cz

  U tohoto pověřence můžete uplatňovat práva uvedená výše.
 • Pro více informací o zpracování osobních údajů nebo pro případné odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů je možné využít e-mailovou adresu GDPR@conectart.cz.
 • Celý text Oznámení o ochraně osobních údajů
 
 

Transforms How You Spend Time

Díky dlouholetým zkušenostem se službami v oblasti BPO a s multikanálovou komunikací dokážeme skloubit tradiční i moderní způsoby komunikace tak, abychom našim zákazníkům vždy poskytli profesionální služby externího kontaktního centra.

Patří sem převážně procesy v oblasti: