Naše služby

„Nejlepší způsob, jak předpovídat budoucnost, je vytvořit ji.“
A. Kay

Business Process Outsourcing (BPO)

BPO, tedy Business Proces Outsourcing, je koncept využívání služeb externích dodavatelů za účelem celkového zvýšení flexibility společnosti a následně i jejích zisků.
Naše společnost se v rámci konceptu BPO zaměřuje převážně na procesy spadající do oblasti komplexní zákaznické péče a akvizice obchodních příležitostí.

Conectart je jedním z nejrychleji rostoucích domácích operátorů v oblasti „Business Process Outsourcing“ (BPO). Našim klientům nabízíme úplné portfolio služeb externích kontaktních center (externích call center).

Díky dlouholetým zkušenostem se službami v oblasti BPO a s multikanálovou komunikací dokážeme skloubit tradiční i moderní způsoby komunikace tak, abychom našim zákazníkům vždy poskytli služby profesionálního externího kontaktního centra.

Hlavní výhodou BPO je způsob, jakým tato komplexní služba pomáhá zvýšit flexibilitu vaší společnosti:

  • Nižší náklady než v případě provozu vlastního kontaktního centra.
  • Umožňuje zaměřit se na klíčové kompetence společnosti.
  • Zvyšuje rychlost podnikových procesů.
  • Udržuje růst obchodních cílů společnosti a zároveň eliminuje standardní obchodní překážky.
  • Zajistí přímou kontrolu kvality zákaznické péče a možnost úpravy parametrů kdykoli během procesu.

Jak se změní poměr časového fondu po přechodu na BPO u jednotlivých činností v rámci organizace:

 
 

Transforms How You Spend Time

Díky dlouholetým zkušenostem se službami v oblasti BPO a s multikanálovou komunikací dokážeme skloubit tradiční i moderní způsoby komunikace tak, abychom našim zákazníkům vždy poskytli profesionální služby externího kontaktního centra.

Patří sem převážně procesy v oblasti: