Lead Generation

„Slaboši čekají na příležitost, silní ji vytvářejí.“
(Napoleon Bonaparte)

Jednou z možností, jak získat nové klienty nebo oslovit ty stávající s novou nabídkou, je systém Lead Generation (generování obchodních příležitostí pro aktivní prodej). Jedná se o nejúčinnější nástroj marketingové podpory prodeje současnosti – způsob, jak zefektivnit telemarketing a posílit podporu prodeje.

Jsme schopni doporučit vám:

 • které klienty oslovit s danou nabídkou,
 • a jaký způsob komunikace bude nejvhodnější.

Zvolíme také ideální následný komunikační mix, který bude vyhovovat klientovi i koncovému uživateli.

Pomůžeme vám vybrat zákazníky, kteří mají potenciál.

 • Filtrujeme potenciální zákazníky pro vaši službu/produkt na základě vstupních informací z předchozí interakce.
 • Oslovíme pouze skutečné zájemce o vaši službu/produkt.
 • Personifikujeme nabídky dle vašich požadavků.
 • Dodáme kontakty a detailní informace o každém zákazníkovi.

Jaké jsou výhody služby?

 • snadná měřitelnost nákladůzisku,
 • kvalitní zpracování dat – výběr klientů, nastavení strategie oslovení zákazníků,
 • efektivní procesy a možnost kontroly kvality kdykoli během procesu,
 • možnost výběru operátorů dle specifikace nabídky (senior, junior),
 • není nutné vlastnit CRM systém,
 • vysoká úspěšnost kampaní: 4–22 %.
 • + Platíte pouze za reálný počet leadů, které díky dané marketingové kampani získáte!

Jakým způsobem lze ještě zvýšit počet leadů?

Kvalitní leady je možné z trhu získat i takzvanou studenou akvizicí, tedy oslovení cílové skupiny pomocí Multikanálové marketingové kampaně obsahující formu „call to action“ na jejímž základě lze očekávat reakci potenciálního klienta (např. kampaně na sociálních sítích, on-line kampaně, Direct maily, Newslettery, soutěže apod.). Pro maximalizování počtu nových a kvalitních leadů je ideální využít kombinaci služeb Lead Generation a Multikanálové marketingové kampaně.

 

 
 

Transforms How You Spend Time

Díky dlouholetým zkušenostem se službami v oblasti BPO a s multikanálovou komunikací dokážeme skloubit tradiční i moderní způsoby komunikace tak, abychom našim zákazníkům vždy poskytli profesionální služby externího kontaktního centra.

Patří sem převážně procesy v oblasti: