Strom splněných přání pro azylový dům v Jiřetíně pod Jedlovou

21. 12. 2017

Vánoční svátky jsou časem splněných přání. Pro některé z nás však nejsou tak snadno dosažitelná. Zaměstnanci společností Conectart, s.r.o., Quality Brands, s.r.o. spolu s 1. Sociálním družstvem zdravotně postižených letos spojili své síly a rozhodli se splnit vánoční přání dětí, které žijí se svými maminkami v azylovém domě sv. Máří Magdalény v Jiřetíně pod Jedlovou.

Sociální služba Domov sv. Máří Magdaleny Jiřetín pod Jedlovou poskytuje pobytovou sociální službu osamělým matkám s dětmi, případně těhotným ženám v nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení. V letošním roce bude v jiřetínském azylovém domě trávit Vánoce 34 dětí ve věku od 5 měsíců do 15 let.

Ve středu 13. prosince 2017 navštívili zástupci tří firem jiřetínský azylový dům. Petr Studnička za společnosti Conectart a Quality Brands a pan Jan Palička za 1.SDZP, spolu se svými kolegy, kteří se na organizaci a podpoře celé akce podíleli, se setkali s ředitelkou azylového domu, Marcelou Dvořáčkovou. Dětem byly předány dárky v hodnotě 12 000 Kč. Mezi zaměstnanci se navíc našlo obrovské množství potřebného oblečení, a to nejen pro děti, ale i jejich maminky, dále hračky, knížky, sladkosti nebo balíčky s kosmetikou.

Firmy také poskytly společný finanční dar v hodnotě 45 000 Kč. Všichni doufají, že díky této sbírce, na které se zaměstnanci podíleli s obrovským množstvím energie a solidarity, budou mít maminky i děti, které se ocitly v nelehké životní situaci, Vánoce o něco veselejší. „Touto vánoční akcí podpora azylového domu a potřebných nekončí,“ shodli se zástupci firem a Domovu sv. Máří Magdaleny přislíbili další podporu a pomoc.

Uložit v pdf

Kontakt pro média:

Barbora Tillová
Marketingový ředitel
+420 728 185 630
 barbora.tillova@conectart.cz

 
 

Transforms How You Spend Time

Díky dlouholetým zkušenostem se službami v oblasti BPO a s multikanálovou komunikací dokážeme skloubit tradiční i moderní způsoby komunikace tak, abychom našim zákazníkům vždy poskytli profesionální služby externího kontaktního centra.

Patří sem převážně procesy v oblasti: